Eesti Moedisaini Liit / Estonian Fashion Council

Eesti Moedisaini Liit (EML) on asutatud 2007 aastal eesmärgiga elavdada Eesti moeelu, aidata moeloomingul jõuda rohkemate inimesteni nii  Eestis kui väljaspool.

EML põhitegevuseks on moedisaineritele väljendusvõimaluste loomine ja tugiorganisatsioonina tegutsemine. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldab EML aastast 2007 Tallinn Fashion Weeki, et ärgitada disainereid mõtlema loomingule kui ettevõtja ja pakkuda võimalust moedisaineritele end harida erialaekspertide seminaridel.

Aastatel 2007-2015 üks kord ja alates 2016. aastast kaks korda aastas toimuv TFW kutsub dialoogile moetarbijaga, arendab ühiskonna disainiteadlikkust ja disaini väärtustamist ning võimaldab edendada erinevate disainivaldkondade vahelist koostööd. TFW on teinud koostööd Eesti Kunstiakadeemia, DisainiÖÖ, Eesti Loomeinkubaatori, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Moment’i, Baltic Fashion Federation’i, Aurora Fashion Weeki, Mados Infekcija ja teistega.

Estonian Association of Designers (EML) was founded in 2007 with the goal to boost the Estonian fashion scene and help fashion reach more people both in Estonia and abroad.

The main function of EML is to create opportunities of expression for fashion designers and work as a support organisation. To achieve these goals, EML organises Tallinn Fashion Week since 2007 to encourage designers to think about their creations like an entrepreneur and offer an opportunity for designers to educate themselves at expert seminars.

In 2007-2015 annual, and since 2016 biannual, TFW invites for a dialogue with the fashion consumer, develops society’s design awareness and appreciation for design, and enables boosting cooperation between different design areas. TFW has collaborated with Estonian Academy of Arts, Design Night Festival, Estonian Creation Incubator, Nordic Council of Ministers Office, Moment, Baltic Fashion Federation, Aurora Fashion Week, Mados Infekcija, and others.